Изгревът

From the Blog

Прессъобщение / информация за напредъка по проект

„ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И УСТОЙЧИВИ РАБОТНИ МЕСТА В ГЕРМЕТО ООД“, АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР BG05M9OP001-1.003-3018-C02

Във връзка с одобрено на 25.10.2018 г. от УО на ОП РЧР 2014 – 2020, искано от страна на „ГЕРМЕТО“ ООД изменение на Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C01, проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в „Гермето“ ООД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд,

„Гермето“ ООД търси да назначи лица на трудов договор на следните позиции /длъжности/:

  Длъжност Брой лица
1. Сервитьор 51312004 2
2. Барман 51322001 1
3. Работник, кухня 94120003 3
4. Рецепционист 42242001 4
5. Мениджър екип (рецепция) 33413003 1
6. Счетоводител 24116004 1
7. Главен счетоводител 24116002 1
8. Експерт, труд и работна заплата 24235011 1
9. Главен сладкар 34342002 1
10. Салонен управител 51312003 1
11. Домакин склад 43213023 1
12. Помощник готвач 51202003 3

Лицата, които желаят да кандидатстват за работа  по проекта, могат да изпращат молби и автобиографии на следния имейл: izgrevat@traffic.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на телефон 0889622554 – Димитрова.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––

Проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“, Административен договор BG05M9OP001-1.003-3018-C02, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.