Изгревът

Блог

До всички заинтересовани лица

В изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез осигуряване на подходящи обучения и устойчиви работни места в Гермето ООД“ е обявена процедура „Публична покана“ на 18.05.2018 г. Процедурата е с наименование „Доставка на оборудване, обзавеждане, ДНА“. Процедурата се осъществява в изпълнение на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.003-3018-C01[…]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД „Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез[…]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД „Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез[…]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД „Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез[…]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД „Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез[…]

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВИ РАБОТНИ МЕСТА И УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ В „ГЕРМЕТО“ ООД „Гермето“ ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020, процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015“, за изпълнение на проект „Подобряване достъпа до заетост чрез[…]

Нова Година 2017 в хотел „ИЗГРЕВЪТ“

Здравейте приятели. Искаме да ви разкажем в снимки как посрещнахме първата Нова Година в Хотел „ИЗГРЕВЪТ“. Всичко започна така……….. заваля сняг…………. и валя……….. валя……. валя…….. и след като спря – наоколо всичко изглеждаше като бяла приказка. Това не ни попречи да си похапнем вкусно и да се забавляваме! А на[…]